Начало  •  Дейност и процедури  •  Професионален опит  •  Продажби  •  Тарифа  •  Контакти  •  Връзки
 

Професионален опит

Трудов стаж

 

Дати (от-до)             2006 - до сега

Заемана длъжност     Частен съдебен изпълнител

 

Дати (от - до)          

Заемана длъжност    

Работодател             

 

Дати (от - до)        

Заемана длъжност 

Работодател   

 

Дати (от - до)        

Заемана длъжност 

Работодател 

 

Дати (от - до)        

Заемана длъжност 

Работодател 

 

 

Други дейности

 

Дати (от-до)              2001 - 2004 г. - заб. това е само пример

Заемана длъжност      Хоноруван преподавател по право

Организация              СУ "Климент Оридски" София

 

Дати (от-до)              1999 - 2003 г.  - заб. това е само пример

Заемана длъжност      Общински съветник - Председател на правна комисия

Организация              Общински съвет - София

 

 

Образования и квалификации

 

Дати (от-до)              1999 - 2004 г. - заб. това е само пример

Квалификация            Юрист

Учебно заведение       СУ "Климент Оридски" София

 

Дати (от-до)              1999 - 2003 г.  - заб. това е само пример

Квалификация            Икономист - международник

Специализация           Международно икономическо сътрудничесто

Организация               УНСС - гр. София

 

 

Издания                    Заб. това е само пример

 

Име и дата                 Лични пенсии за изслужено време и старост, 1996 г.

Име и дата                 Как да си върнем бащината земя , 1992 г.

 

 

Публикации              Заб. това е само пример

 

Име, дата и място       Изпълнителния процес, в. "Труд" , бр.46, 1996 г.

Име, дата и място       Повече от 46 в български и чужди издания

 

 

Членство в неправителствени организации 

 

Наименование            Камара на частните съдебни изпълнители

Адрес                       София 1301 , общ. Възраждане, ул. Пиротска №7, ет.4

 

Наименование            Международен съюз на съдебните изпълнители

Адрес                       Париж, Франция - заб. това е само пример

Начало  •  Дейност и процедури  •  Професионален опит  •  Продажби  •  Тарифа  •  Контакти  •  Връзки
Дизайн и поддръжка от www.vsi4ko.net и www.sadebenizpalnitel.com     Към върха на стрaницата
Всички права запазени © 2007.